Education

The education of our people here on Matakana Island is an important facet of the overall vision for the sustainable management of our resources – taonga tuku iho. Knowledge pertaining to Te Ao Maori is embedded within each and every
one of us.

“Maa taatou tonu e whakareia te mana,
te pito mata o te tangata”

Matakana Beach and Mauao